Seminar u hotelu IN Beograd

Seminar u hotelu IN Beograd 16.3.2023.

Nastavljamo sa ciklusom edukacija na temu Finansijsko upravljanje i kontrola .Uspešno organizovan seminar sa preko 70 učesnika seminara obučeno je za izveštavanje Ministarstva Finansija Republike Srbije o stanju sistema FUK-a kroz G-FUK upitnik koji se predaje svake godine do 31.03.
Predavači na seminaru:
mr Milena Milojević ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Stevan Dejanović izvršni direktor FMC Consulting
Stevan Dejanović mob-tel: 0648380819