Seminar u hotelu Norcev

Seminar u hotelu Norcev 3-6.10.2023

FMC Consulting je od 3do 6.10.2023godine,uspešno organizovao još jednu trodnevnu edukaciju na temu Finansijsko upravljanje i kontrola. .Fruška Gora sa njenim prirodnim lepotama ,manastirima,vinarijama i hotel Norcev ,pružili su nam odlične uslove za rad i uživanje u prirodi. Na edukaciji je prezentovano i novo softversko rešenje .eCollectis-FUK,koje omogućava efikasno upravljanje rizicima i dokumaentacijom sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.
Predavači na edukaciji:
Marija Stanković ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Stevan Dejanović izvršni direktor FMC Consulting
Stevan Dejanović mob-tel: 0648380819